Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
T1-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 -x- -x- --- --- --- --- --- ---
Metrologia (T1) - L45 Laboratorium, (135 min. bez przerwy)
Nizioł Magdalena (EM)
A211
Metrologia (T1) - L45 Laboratorium, (135 min. bez przerwy)
Nizioł Magdalena (EM)
A211
08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x-
T1
Metrologia (T1) - W30 Wykład
Wojturski Jakub (EM)
V18
T1
Metrologia (T1) - W30 Wykład
Wojturski Jakub (EM)
V18
--- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00 -x- -x-
T1-C1, T1-C2
Wychowanie fizyczne (T1) - C30 Ćwiczenia
CFiS5
Hala PRz
T1-C1, T1-C2
Wychowanie fizyczne (T1) - C30 Ćwiczenia
CFiS5
Hala PRz
T1
Metodyki i techniki programowania (T1) - W30 Wykład
Kusy Maciej (EP)
A61
T1
Metodyki i techniki programowania (T1) - W30 Wykład
Kusy Maciej (EP)
A61
%08:45-09:00
09:00-09:15 -x- -x- 09:00-09:15
09:15-09:30 -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 -x- -x- 09:30-09:45
09:45-10:00 -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 -x- -x- 10:00-10:15
10:15-10:30 -x- -x- --- --- 10:15-10:30
%10:30-10:45 --- ---
T1
Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 2.
Trojnar Mariusz (ET)
B300
T1
Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 2.
Trojnar Mariusz (ET)
B300
--- --- --- ---
T1
Język obcy (T1) - C30 Ćwiczenia
SJO07: Jagiełło Małgorzata
J003
T1
Język obcy (T1) - C30 Ćwiczenia
SJO07: Jagiełło Małgorzata
J003
%10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- --- --- --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- --- --- --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- --- --- --- 12:00-12:15
%12:15-12:30
T1
Matematyka II (T1) - W30 Wykład
Wędrychowicz Stanisław (FM)
A61
T1
Matematyka II (T1) - W30 Wykład
Wędrychowicz Stanisław (FM)
A61
T1-C2
Metodyki i techniki programowania (T1) - C30 Ćwiczenia
Hałdaś Grzegorz (EP)
A312
T1-C2
Metodyki i techniki programowania (T1) - C30 Ćwiczenia
Hałdaś Grzegorz (EP)
A312
--- ---
T1-C2
Elementy elektroniczne I (T1) - C30 Ćwiczenia
Ptak Piotr (EP)
A111
T1-C2
Elementy elektroniczne I (T1) - C30 Ćwiczenia
Ptak Piotr (EP)
A111
T1
Elementy elektroniczne I (T1) - W30 Wykład
Ptak Piotr (EP)
B305
T1
Elementy elektroniczne I (T1) - W30 Wykład
Ptak Piotr (EP)
B305
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15 --- ---
T1-C2
Matematyka II (T1) - C30 Ćwiczenia
Wędrychowicz Stanisław (FM)
A111
T1-C2
Matematyka II (T1) - C30 Ćwiczenia
Wędrychowicz Stanisław (FM)
A111
--- ---
Metodyki i techniki programowania (T1) - L30 Laboratorium, (od 5. tygodnia)
Kusy Maciej (EP)
A300
Metodyki i techniki programowania (T1) - L30 Laboratorium, (od 5. tygodnia)
Kusy Maciej (EP)
A300
--- --- %14:00-14:15
14:15-14:30 ---
T1-C2
Obwody i sygnały II (T1) - C15 Ćwiczenia
Kossowski Tomasz (ET)
A111
--- --- --- --- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- --- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- --- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- --- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- --- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- --- 15:30-15:45
%15:45-16:00
T1
Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 1.
Trojnar Mariusz (ET)
B305
T1
Obwody i sygnały II (T1) - W30 Wykład, Część 1.
Trojnar Mariusz (ET)
B305
--- --- --- --- --- --- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- --- --- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45
Obwody i sygnały II (T1) - L30 Laboratorium
Trojnar Mariusz (ET)
B210
Obwody i sygnały II (T1) - L30 Laboratorium
Trojnar Mariusz (ET)
B210
--- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 5