Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
N2-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00
N2
Podstawy energetyki cieplnej (N2) - W30 Wykład
Wolańczyk Franciszek (MD)
F202
N2
Podstawy energetyki cieplnej (N2) - W30 Wykład
Wolańczyk Franciszek (MD)
F202
Urządzenia i technologie energetyczne (N2) - L30 Laboratorium
Gil Paweł (MD)
L27.215
Urządzenia i technologie energetyczne (N2) - L30 Laboratorium
Gil Paweł (MD)
L27.215
--- ---
N2
Ochrona środowiska w energetyce (N2) - W30 Wykład
Masłoń Adam (BT)
A111
N2
Ochrona środowiska w energetyce (N2) - W30 Wykład
Masłoń Adam (BT)
A111
--- --- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- --- --- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- --- --- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- --- --- 10:15-10:30
%10:30-10:45
N2
Urządzenia i technologie energetyczne (N2) - W30 Wykład
Wolańczyk Franciszek (MD)
F202
N2
Urządzenia i technologie energetyczne (N2) - W30 Wykład
Wolańczyk Franciszek (MD)
F202
Podstawy energetyki cieplnej (N2) - L30 Laboratorium
Kiedrzyński Krzysztof (MD), Wilk Joanna (MD)
L27.216
Podstawy energetyki cieplnej (N2) - L30 Laboratorium
Kiedrzyński Krzysztof (MD), Wilk Joanna (MD)
L27.216
--- ---
N2-C1
Ochrona środowiska w energetyce (N2) - C15 Ćwiczenia
Masłoń Adam (BT)
A111
N2-C1
Elektroenergetyka (N2) - C15 Ćwiczenia
Kopeć Barbara (EE)
B303
--- --- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- --- 12:00-12:15
%12:15-12:30
N2
Elektroenergetyka (N2) - W30 Wykład
Kopeć Barbara (EE)
A112
N2
Elektroenergetyka (N2) - W30 Wykład
Kopeć Barbara (EE)
A112
--- ---
N2
Systemy sterowania w energetyce (N2) - W30 Wykład
Trybus Leszek (EA)
F402
N2
Systemy sterowania w energetyce (N2) - W30 Wykład
Trybus Leszek (EA)
F402
Ochrona środowiska w energetyce (N2) - L15 Laboratorium
Kida Małgorzata (BT)
K23
Sieci komputerowe (N2) - L15 Laboratorium
Rak Tomasz (EA)
D7
N2
Język obcy (N2) - C30 Ćwiczenia
SJO06: Gajdek Tomasz
J306
N2
Język obcy (N2) - C30 Ćwiczenia
SJO06: Gajdek Tomasz
J306
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15
N2-C1
Urządzenia i technologie energetyczne (N2) - C15 Ćwiczenia
Gil Paweł (MD)
A214
---
Elektroenergetyka (N2) - L30 Laboratorium
Baran Krzysztof (EE)
B21
Elektroenergetyka (N2) - L30 Laboratorium
Baran Krzysztof (EE)
B21
--- ---
N2
Sieci komputerowe (N2) - W15 Wykład
Rak Tomasz (EA)
F402
--- -x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 -x- -x- --- --- --- --- ---
Systemy sterowania w energetyce (N2) - L15 Laboratorium
Markiewicz Michał (EA) - DD as.
D9
-x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 -x- -x- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 6