Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F2-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00 ---
Sztuczna inteligencja (F2) - P15 Projekt
Zajdel Roman (EA)
F107
F2
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A61
F2
Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład
Pawłowicz Bartosz (EU)
A61
--- ---
Bazy danych (F2) - L15 Laboratorium
Jędrzejec Bartosz (EA)
D3b
Inżynieria oprogramowania (F2) - L15 Laboratorium
Jędrzejec Bartosz (EA)
D3b
-x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
Sieci komputerowe I (F2) - L15 Laboratorium
Bolanowski Marek (ES)
F602
Podstawy telekomunikacji (F2) - L15 Laboratorium
Wisz Bogusław (EU)
A58c
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Bolanowski Marek (ES)
A61
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Paszkiewicz Andrzej (ES)
A61
--- ---
Bazy danych (F2) - P15 Projekt, (w D202a)
Jędrzejec Bartosz (EA)
--- -x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
Sztuczna inteligencja (F2) - L15 Laboratorium
Zajdel Roman (EA)
D3b
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - L15 Laboratorium
Bogusz Piotr (ED)
B100a
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
-x- -x-
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15
Inżynieria oprogramowania (F2) - P15 Projekt, (w D102b)
Krzeszowski Tomasz (EA)
Grafika komputerowa (F2) - L15 Laboratorium
Leniowski Ryszard (EA)
F105
--- ---
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 --- --- -x- -x-
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
-x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23
Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F2-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00
Sztuczna inteligencja (F2) - P15 Projekt
Zajdel Roman (EA)
F107
Inżynieria oprogramowania (F2) - L15 Laboratorium
Oszust Mariusz (EA)
F102
F2
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A61
F2
Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład
Pawłowicz Bartosz (EU)
A61
--- --- ---
Bazy danych (F2) - P15 Projekt, (w D102b)
Krzeszowski Tomasz (EA)
-x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
Podstawy telekomunikacji (F2) - L15 Laboratorium
Wisz Bogusław (EU)
A58c
Sieci komputerowe I (F2) - L15 Laboratorium
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F602
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Bolanowski Marek (ES)
A61
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Paszkiewicz Andrzej (ES)
A61
--- --- ---
Bazy danych (F2) - L15 Laboratorium
Krzeszowski Tomasz (EA)
D3b
-x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - L15 Laboratorium
Bogusz Piotr (ED)
B100a
Sztuczna inteligencja (F2) - L15 Laboratorium
Zajdel Roman (EA)
D3b
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
-x- -x-
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15
Grafika komputerowa (F2) - L15 Laboratorium
Leniowski Ryszard (EA)
F105
Inżynieria oprogramowania (F2) - P15 Projekt, (w D102b)
Krzeszowski Tomasz (EA)
--- ---
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 --- --- -x- -x-
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
-x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23
Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F2-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00
Bazy danych (F2) - L15 Laboratorium
Oszust Mariusz (EA)
D3b
Podstawy telekomunikacji (F2) - L15 Laboratorium
Wisz Bogusław (EU)
A58c
F2
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A61
F2
Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład
Pawłowicz Bartosz (EU)
A61
---
Sztuczna inteligencja (F2) - P15 Projekt
Zajdel Roman (EA)
F107
Inżynieria oprogramowania (F2) - P15 Projekt, (w D102b)
Krzeszowski Tomasz (EA)
--- -x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
Bazy danych (F2) - P15 Projekt, (w D203b)
Oszust Mariusz (EA)
---
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Bolanowski Marek (ES)
A61
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Paszkiewicz Andrzej (ES)
A61
--- --- --- --- -x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
Sieci komputerowe I (F2) - L15 Laboratorium
Bolanowski Marek (ES)
F602
Grafika komputerowa (F2) - L15 Laboratorium
Leniowski Ryszard (EA)
F105
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
-x- -x-
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15
Sztuczna inteligencja (F2) - L15 Laboratorium
Zajdel Roman (EA)
D3b
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - L15 Laboratorium
Bogusz Piotr (ED)
B100a
--- ---
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 --- --- -x- -x-
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
-x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 --- --- -x- -x-
Inżynieria oprogramowania (F2) - L15 Laboratorium
Czmil Sylwester (EA) - DD
F102
--- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23
Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F2-L4
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00
Podstawy telekomunikacji (F2) - L15 Laboratorium
Wisz Bogusław (EU)
A58c
Bazy danych (F2) - L15 Laboratorium
Woźniak Piotr (EA)
D3b
F2
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A61
F2
Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład
Pawłowicz Bartosz (EU)
A61
Sztuczna inteligencja (F2) - P15 Projekt
Zajdel Roman (EA)
F107
--- --- --- -x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
Inżynieria oprogramowania (F2) - P15 Projekt, (w F106)
Woźniak Piotr (EA)
Bazy danych (F2) - P15 Projekt, (w F106)
Woźniak Piotr (EA)
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Bolanowski Marek (ES)
A61
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Paszkiewicz Andrzej (ES)
A61
--- --- --- --- -x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
Grafika komputerowa (F2) - L15 Laboratorium
Leniowski Ryszard (EA)
F105
Sieci komputerowe I (F2) - L15 Laboratorium
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F602
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
-x- -x-
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - L15 Laboratorium
Bogusz Piotr (ED)
B100a
Sztuczna inteligencja (F2) - L15 Laboratorium
Zajdel Roman (EA)
D3b
--- ---
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 --- --- -x- -x-
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
-x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 --- --- -x- -x- ---
Inżynieria oprogramowania (F2) - L15 Laboratorium
Dec Grzegorz (EA) - DD
F102
-x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- --- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23
Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F2-L5
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00
Sieci komputerowe I (F2) - L15 Laboratorium
Bolanowski Marek (ES)
F602
Bazy danych (F2) - L15 Laboratorium
Penar Maciej (EA)
D3a
F2
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A61
F2
Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład
Pawłowicz Bartosz (EU)
A61
Inżynieria oprogramowania (F2) - L15 Laboratorium
Penar Maciej (EA)
F102
Grafika komputerowa (F2) - L15 Laboratorium
Ożóg Dominik (EA)
F105
---
Inżynieria oprogramowania (F2) - P15 Projekt, (w F106)
Penar Maciej (EA)
-x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
Sztuczna inteligencja (F2) - L15 Laboratorium
Zajdel Roman (EA)
D3b
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - L15 Laboratorium
Bogusz Piotr (ED)
B100a
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Bolanowski Marek (ES)
A61
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Paszkiewicz Andrzej (ES)
A61
--- --- ---
Bazy danych (F2) - P15 Projekt, (w F106)
Penar Maciej (EA)
-x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30 ---
Podstawy telekomunikacji (F2) - L15 Laboratorium
Wisz Bogusław (EU)
A58c
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
-x- -x-
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15 --- --- --- ---
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 ---
Sztuczna inteligencja (F2) - P15 Projekt
Zajdel Roman (EA)
F102
-x- -x-
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
-x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23
Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F2-L6
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00
Bazy danych (F2) - L15 Laboratorium
Woźniak Piotr (EA)
D3a
Sieci komputerowe I (F2) - L15 Laboratorium
Paszkiewicz Andrzej (ES)
F602
F2
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - W15 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A61
F2
Podstawy telekomunikacji (F2) - W15 Wykład
Pawłowicz Bartosz (EU)
A61
Grafika komputerowa (F2) - L15 Laboratorium
Ożóg Dominik (EA)
F105
Inżynieria oprogramowania (F2) - L15 Laboratorium
Woźniak Piotr (EA)
F102
Inżynieria oprogramowania (F2) - P15 Projekt, (w F106)
Penar Maciej (EA)
--- -x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
Mikronapędy w systemach komputerowych (F2) - L15 Laboratorium
Bogusz Piotr (ED)
B100a
Sztuczna inteligencja (F2) - L15 Laboratorium
Zajdel Roman (EA)
D3b
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Bolanowski Marek (ES)
A61
F2
Sieci komputerowe I (F2) - W30 Wykład
Paszkiewicz Andrzej (ES)
A61
--- ---
Bazy danych (F2) - P15 Projekt, (w F106)
Penar Maciej (EA)
--- -x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
Podstawy telekomunikacji (F2) - L15 Laboratorium
Wisz Bogusław (EU)
A58c
---
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Bazy danych (F2) - W30 Wykład
Trybus Bartosz (EA)
A61
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
F2
Inżynieria oprogramowania (F2) - W30 Wykład
Dec Grzegorz (EA)
V18
-x- -x-
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO20: Mazurek Jolanta
J207
%12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15 --- --- --- ---
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Grafika komputerowa (F2) - W30 Wykład
Leniowski Ryszard (EA)
B305
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
F2
Język obcy (F2) - C30 Ćwiczenia
SJO21: Oleksiewicz Barbara
P44
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00
Sztuczna inteligencja (F2) - P15 Projekt
Zajdel Roman (EA)
F102
--- -x- -x-
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
F2
Sztuczna inteligencja (F2) - W30 Wykład
Kluska Jacek (EA)
A61
-x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 11