Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
E1-L4
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- ---
Podstawy metrologii (E1) - L45 Laboratorium, (135 min. bez przerwy)
Chorzępa Rafał (EM)
A211
Podstawy metrologii (E1) - L45 Laboratorium, (135 min. bez przerwy)
Chorzępa Rafał (EM)
A211
--- --- -x- -x- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 08:30-08:45
%08:45-09:00
E1
Podstawy metrologii (E1) - W30 Wykład
Dorozhovets Mykhaylo (EM)
B107
E1
Podstawy metrologii (E1) - W30 Wykład
Dorozhovets Mykhaylo (EM)
B107
E1
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - W30 Wykład
Malska Wiesława (EE)
B300
E1
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - W30 Wykład
Malska Wiesława (EE)
B300
E1-C2
Fizyka II (E1) - C15 Ćwiczenia
Kudła Sylwia (FF)
F202
E1-L3, E1-L4
Fizyka II (E1) - L15 Laboratorium, (L3 w K32, L4 w K5 lab.)
Jakubczyk Dorota (FF), Żyła Gaweł (FF)
K32
E1
Fizyka II (E1) - W15 Wykład
Inglot Michał (FF)
V18
-x- %08:45-09:00
09:00-09:15 -x- 09:00-09:15
09:15-09:30 -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 -x- 09:30-09:45
09:45-10:00 -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 -x- 10:00-10:15
10:15-10:30 -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
E1
Metody numeryczne (E1) - W30 Wykład
Gołębiowski Marek (ET)
B107
E1
Metody numeryczne (E1) - W30 Wykład
Gołębiowski Marek (ET)
B107
Informatyka II (E1) - P15 Projekt, (w F106)
Woźniak Piotr (EA)
Informatyka II (E1) - L15 Laboratorium
Maślanka Piotr (EA) - DD
D3a
--- ---
E1
Matematyka II (E1) - W30 Wykład
Szynal-Liana Anetta (FM)
B305
E1
Matematyka II (E1) - W30 Wykład
Szynal-Liana Anetta (FM)
B305
-x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
E1
Informatyka II (E1) - W30 Wykład
Świder Krzysztof (EA)
B107
E1
Informatyka II (E1) - W30 Wykład
Świder Krzysztof (EA)
B107
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (E1) - L15 Laboratorium
Plewako Jolanta (EE)
B17
---
E1
Teoria obwodów I (E1) - W30 Wykład
Marushchak Yaroslav (ET)
B107
E1
Teoria obwodów I (E1) - W30 Wykład
Marushchak Yaroslav (ET)
B107
E1-C2
Teoria obwodów I (E1) - C30 Ćwiczenia
Karnas Grzegorz (ET)
F202
E1-C2
Teoria obwodów I (E1) - C30 Ćwiczenia
Karnas Grzegorz (ET)
F202
-x- -x- %12:15-12:30
12:30-12:45 --- -x- -x- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- -x- -x- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- -x- -x- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- -x- -x- 13:45-14:00
%14:00-14:15
E1
Ochrona własności intelektualnej (E1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8)
Kurzępa Elżbieta (ZP)
V18
E1
Ochrona własności intelektualnej (E1) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8)
Kurzępa Elżbieta (ZP)
V18
E1-C1, E1-C2
Wychowanie fizyczne (E1) - C30 Ćwiczenia
CFiS2
Hala PRz
E1-C1, E1-C2
Wychowanie fizyczne (E1) - C30 Ćwiczenia
CFiS2
Hala PRz
E1-C2
Metody numeryczne (E1) - C15 Ćwiczenia
Smoleń Andrzej (ET)
A111
---
E1-C2
Matematyka II (E1) - C30 Ćwiczenia
Szynal-Liana Anetta (FM)
B304
E1-C2
Matematyka II (E1) - C30 Ćwiczenia
Szynal-Liana Anetta (FM)
B304
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- -x- -x- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 8