Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, semestr zimowy r. ak. 2020/21
E1/PE-DU-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
@07:00-7:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- @07:00-7:15
07:15-07:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 07:45-08:00
08:00:08:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 08:00:08:15
08:15-08:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 08:30-08:45
@08:45-09:00
E1/PE-DU
Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Prokop Jan (ED)
E1/PE-DU
Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Prokop Jan (ED)
E1/PE-DU
Modelowanie cyfrowe układów świetlno-optycznych - p.w. (E1/PE-DU) - W15 Wykład
Wachta Henryk (EE)
E1/PE-DU
Zarządzanie jakością (E1/PE-DU) - W15 Wykład
Kuryło Kazimierz (EU)
Modelowanie cyfrowe układów świetlno-optycznych - p.w. (E1/PE-DU) - P15 Projekt
Leśko Marcin (EE)
Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych (E1/PE-DU) - P15 Projekt
Prokop Jan (ED)
E1/PE-DU
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Wyderka Stanisław (EE)
E1/PE-DU
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Wyderka Stanisław (EE)
Sygnały diagnostyczne w układach napędowych (E1/PE-DU) - L25 Laboratorium, (oraz w B12)
Mróz Jan (ED)
B57
Sygnały diagnostyczne w układach napędowych (E1/PE-DU) - L25 Laboratorium, (oraz w B12)
Mróz Jan (ED)
B57
@08:45-09:00
09:00-09:15 09:00-09:15
09:15-09:30 09:15-09:30
09:30-09:45 09:30-09:45
09:45-10:00 09:45-10:00
10:00-10:15 10:00-10:15
10:15-10:30 10:15-10:30
@10:30-10:45
E1/PE-DU
Sygnały diagnostyczne w układach napędowych (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Mróz Jan (ED)
E1/PE-DU
Sygnały diagnostyczne w układach napędowych (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Mróz Jan (ED)
E1/PE-DU
Metody obliczeniowe optymalizacji (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Wysocki Marian (EA)
E1/PE-DU
Metody obliczeniowe optymalizacji (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Wysocki Marian (EA)
---
Zarządzanie jakością (E1/PE-DU) - L15 Laboratorium
Kuryło Kazimierz (EU)
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (E1/PE-DU) - P30 Projekt
Wyderka Stanisław (EE)
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych (E1/PE-DU) - P30 Projekt
Wyderka Stanisław (EE)
Układy impulsowe wielkich mocy (E1/PE-DU) - L15 Laboratorium, (od 3 listopada)
Karnas Grzegorz (ET)
B3A
Układy impulsowe wielkich mocy (E1/PE-DU) - L15 Laboratorium, (od 3 listopada)
Karnas Grzegorz (ET)
B3A
@10:30-10:45
10:45-11:00 --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- 12:00-12:15
@12:15-12:30
Jakość energii elektrycznej - p.w. (E1/PE-DU) - L15 Laboratorium
Nowak Marek (EE)
Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroenergetyki (w j. obcym) (E1-DU) - P20 Projekt
Węglarski Mariusz (EU)
E1/PE-DU
Układy impulsowe wielkich mocy (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Masłowski Grzegorz (ET)
E1/PE-DU
Układy impulsowe wielkich mocy (E1/PE-DU) - W30 Wykład
Masłowski Grzegorz (ET)
Metody obliczeniowe optymalizacji (E1/PE-DU) - L15 Laboratorium
Oszust Mariusz (EA)
F104
---
Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych (E1/PE-DU) - L30 Laboratorium
Pakla Bartłomiej (ED)
Modelowanie elektromechanicznych systemów napędowych (E1/PE-DU) - L30 Laboratorium
Pakla Bartłomiej (ED)
--- --- @12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- --- 13:45-14:00
@14:00-14:15 --- ---
E1-DU
Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroenergetyki (w j. obcym) (E1-DU) - W10 Wykład, (zostaje po 5 godzin na projekty z grupami E1-DU-L1, L2, L3 i L4)
Klepacki Dariusz (EU), Węglarski Mariusz (EU)
E1-DU
Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroenergetyki (w j. obcym) (E1-DU) - W10 Wykład, (zostaje po 5 godzin na projekty z grupami E1-DU-L1, L2, L3 i L4)
Klepacki Dariusz (EU), Węglarski Mariusz (EU)
--- ---
E1/PE-DU
Jakość energii elektrycznej - p.w. (E1/PE-DU) - W15 Wykład
Łatka Małgorzata (EE)
---
E1/PE-DU
Metody obliczeniowe optymalizacji (E1/PE-DU) - C15 Ćwiczenia
Kapuściński Tomasz (EA)
B300
--- @14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- --- --- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- --- --- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- --- --- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- --- --- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- --- --- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- --- --- 15:30-15:45
@15:45-16:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- @15:45-16:00
16:00-16:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
@17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- @17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM

Statystyki


Osób on-line: 1