Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
N1-DU-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- %07:00-07:15
07:15-07:30 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00-08:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00-08:15
08:15-08:30 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
%08:45-09:00 -x- -x-
N1-DU
Ekonomika sektora energii (N1-DU) - W15 Wykład
Ruszel Mariusz (ZE)
B304
---
N1-DU
Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych (N1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B303
N1-DU
Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych (N1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B303
Eksploatacja generatorów synchronicznych (N1-DU) - L20 Laboratorium
Mróz Jan (ED)
B57
Eksploatacja generatorów synchronicznych (N1-DU) - L20 Laboratorium
Mróz Jan (ED)
B57
--- --- %08:45-09:00
09:00-09:15 -x- -x- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 -x- -x- --- --- --- 09:15-09:30
09:30-09:45 -x- -x- ---
N1-DU
Zaawansowane układy przekształcania energii (N1-DU) - W30 Wykład
Piróg Stanisław (EE)
B304
N1-DU
Zaawansowane układy przekształcania energii (N1-DU) - W30 Wykład
Piróg Stanisław (EE)
B304
09:30-09:45
09:45-10:00 -x- -x- --- 09:45-10:00
10:00-10:15 -x- -x- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 -x- -x- --- 10:15-10:30
%10:30-10:45 -x- -x-
N1-DU
Język obcy w nauce i technice (N1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO04: Doroszkiewicz Małgorzata
A113
N1-DU
Język obcy w nauce i technice (N1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO04: Doroszkiewicz Małgorzata
A113
---
Statystyczne przetwarzanie danych w energetyce (N1-DU) - L20 Laboratorium, (120 min. bez przerwy)
Kuryło Kazimierz (EU)
B17
N1-DU
Sterowanie napędami w energetyce (N1-DU) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A312
N1-DU
Sterowanie napędami w energetyce (N1-DU) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
A312
%10:30-10:45
10:45-11:00 -x- -x- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 -x- -x- --- 11:00-11:15
11:15-11:30 -x- -x- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 -x- -x- --- 11:30-11:45
11:45-12:00 -x- -x- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 -x- -x- --- --- --- 12:00-12:15
%12:15-12:30 -x- -x-
N1-DU
Eksploatacja generatorów synchronicznych (N1-DU) - W20 Wykład
Mróz Jan (ED)
A113
N1-DU
Eksploatacja generatorów synchronicznych (N1-DU) - W20 Wykład
Mróz Jan (ED)
A113
---
Zaawansowane układy przekształcania energii (N1-DU) - L30 Laboratorium
Sobczyński Dariusz (EE)
B5
Zaawansowane układy przekształcania energii (N1-DU) - L30 Laboratorium
Sobczyński Dariusz (EE)
B5
--- --- %12:15-12:30
12:30-12:45 -x- -x-
N1-DU
Statystyczne przetwarzanie danych w energetyce (N1-DU) - W30 Wykład
Kuryło Kazimierz (EU)
B303
N1-DU
Statystyczne przetwarzanie danych w energetyce (N1-DU) - W30 Wykład
Kuryło Kazimierz (EU)
B303
--- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 -x- -x- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 -x- -x- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 -x- -x- --- --- 13:45-14:00
%14:00-14:15
N1-DU
Ochrona odgromowa i przepięciowa - p.w. (N1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8)
Ziemba Robert (ET)
B303
N1-DU
Ochrona odgromowa i przepięciowa - p.w. (N1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8)
Ziemba Robert (ET)
B303
N1-DU
Systemy pomiarowe i diagnostyczne w energetyce - p.w. (N1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8)
Wojturski Jakub (EM)
A214
N1-DU
Systemy pomiarowe i diagnostyczne w energetyce - p.w. (N1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 1-8)
Wojturski Jakub (EM)
A214
--- --- --- --- -x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30
N1-DU
Współczesne problemy energetyki jądrowej (N1-DU) - W30 Wykład
Karpiński Lesław (ET)
B303
N1-DU
Współczesne problemy energetyki jądrowej (N1-DU) - W30 Wykład
Karpiński Lesław (ET)
B303
--- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45
Sterowanie napędami w energetyce (N1-DU) - L30 Laboratorium, (najpierw w B50), (następnie w B100b)
Mazurkiewicz Adam (ED)
B50
Sterowanie napędami w energetyce (N1-DU) - L30 Laboratorium, (najpierw w B50), (następnie w B100b)
Mazurkiewicz Adam (ED)
B50
-x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00
Ochrona odgromowa i przepięciowa - p.w. (N1-DU) - L15 Laboratorium
Ziemba Robert (ET)
B210
---
Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych (N1-DU) - L30 Laboratorium
Smoleń Andrzej (ET)
B205
Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych (N1-DU) - L30 Laboratorium
Smoleń Andrzej (ET)
B205
Współczesne problemy energetyki jądrowej (N1-DU) - P20 Projekt, (120 min. bez przerwy), (w B209)
Karpiński Lesław (ET)
--- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45
Systemy pomiarowe i diagnostyczne w energetyce - p.w. (N1-DU) - L15 Laboratorium
Wojturski Jakub (EM)
A211
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 2