Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
F1A-DU-L3
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 --- --- --- --- --- ---
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - L30 Laboratorium
Kossowski Tomasz (ET)
B210
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - L30 Laboratorium
Kossowski Tomasz (ET)
B210
-x- -x- %07:00-07:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 07:45-08:00
08:00-08:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 08:00-08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- ---
Metody obliczeniowe optymalizacji (F1A-DU) - L20 Laboratorium, (120 min. bez przerwy)
Kapuściński Tomasz (EA)
D3a
--- --- --- -x- -x- 08:30-08:45
%08:45-09:00
F1A-DU
Eksploracja danych (F1A-DU) - W30 Wykład
Świder Krzysztof (EA)
A214
F1A-DU
Eksploracja danych (F1A-DU) - W30 Wykład
Świder Krzysztof (EA)
A214
Społeczeństwo informacyjne 2 (F1A-DU) - P15 Projekt, (w B201)
Szczupak Paweł (ET)
--- --- ---
F1A-DU
Społeczeństwo informacyjne 2 (F1A-DU) - W15 Wykład
Mazur Damian (ET)
A112
-x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- -x- -x- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- -x- -x- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- -x- -x- 10:00-10:15
10:15-10:30 ---
F1A-DU-L3, R.F1-DU-C3-HistoriaIdeiiOdkryćN.
Historia idei i odkryć naukowych (F1-DU) - C15 Ćwiczenia, (gr. ćw. nr 2)
Salach Mateusz (ES)
F402
--- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
F1A-DU
Metody obliczeniowe optymalizacji (F1A-DU) - W30 Wykład
Wysocki Marian (EA)
A112
F1A-DU
Metody obliczeniowe optymalizacji (F1A-DU) - W30 Wykład
Wysocki Marian (EA)
A112
F1A-DU
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - W30 Wykład
Szczepański Antoni (ET)
B303
F1A-DU
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - W30 Wykład
Szczepański Antoni (ET)
B303
--- --- --- -x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- -x- -x- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- -x- -x- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- -x- -x- 11:45-12:00
12:00-12:15
Eksploracja danych (F1A-DU) - L20 Laboratorium, (120 min. bez przerwy)
Jędrzejec Bartosz (EA), Świder Krzysztof (EA), Oszust Mariusz (EA)
F104
Metody obliczeniowe optymalizacji (F1A-DU) - C20 Ćwiczenia, (gr. ćw. nr 2), (120 min. bez przerwy)
Kapuściński Tomasz (EA)
A313
--- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
F1-DU, R.F1-DU-C3-HistoriaIdeiiOdkryćN.
Historia idei i odkryć naukowych (F1-DU) - W15 Wykład
Strzałka Dominik (ES), Nycz Mariusz (ES)
B300
---
F1A-DU-L1, F1A-DU-L2, F1A-DU-L3
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - C20 Ćwiczenia, (gr. ćw. nr 1), (gr. ćw. nr 2 tylko 3 spotkania)
Szczepański Antoni (ET)
B303
F1A-DU-L1, F1A-DU-L2, F1A-DU-L3
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - C20 Ćwiczenia, (gr. ćw. nr 1), (gr. ćw. nr 2 tylko 3 spotkania)
Szczepański Antoni (ET)
B303
---
Matematyka dyskretna 2 (F1A-DU) - C20 Ćwiczenia, (gr. ćw. nr 2)
Szczepański Antoni (ET)
B303
-x- -x- %12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- -x- -x- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- -x- -x- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- -x- -x- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- -x- -x- 13:45-14:00
%14:00-14:15 -x- -x-
F1A-DU
Semantyka i weryfikacja programów (F1A-DU) - W30 Wykład
Sadolewski Jan (EA)
A113
F1A-DU
Semantyka i weryfikacja programów (F1A-DU) - W30 Wykład
Sadolewski Jan (EA)
A113
F1A-DU
Programowanie współbieżne i rozproszone (F1A-DU) - W30 Wykład
Samolej Sławomir (EA), Rak Tomasz (EA), Rymut Bogusław (EA)
A312
F1A-DU
Programowanie współbieżne i rozproszone (F1A-DU) - W30 Wykład
Samolej Sławomir (EA), Rak Tomasz (EA), Rymut Bogusław (EA)
A312
F1-DU
Język angielski w nauce i technice (F1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO19: Mamczur Magdalena
J302
F1-DU
Język angielski w nauce i technice (F1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO19: Mamczur Magdalena
J302
-x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 -x- -x- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 -x- -x- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 -x- -x- ---
Semantyka i weryfikacja programów (F1A-DU) - L20 Laboratorium, (120 min. bez przerwy)
Sadolewski Jan (EA)
D3a
---
Programowanie współbieżne i rozproszone (F1A-DU) - L20 Laboratorium, (120 min. bez przerwy)
Samolej Sławomir (EA), Rak Tomasz (EA), Rymut Bogusław (EA)
F105
--- --- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 5