Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, semestr zimowy r. ak. 2020/21
T3S-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
@07:00-7:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- @07:00-7:15
07:15-07:30 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00:08:15 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00:08:15
08:15-08:30 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
@08:45-09:00 -x- -x-
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Moduł humanistyczny II - Filozofia (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
T3
Moduł humanistyczny III - Etyka (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
--- ---
T3
Moduł humanistyczny I - Socjologia (T3) - W15 Wykład
Sommer Hanna (ZH)
--- @08:45-09:00
09:00-09:15 -x- -x- --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 -x- -x- --- --- --- 09:15-09:30
09:30-09:45 -x- -x- --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 -x- -x- --- --- --- 09:45-10:00
10:00-10:15 -x- -x- --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 -x- -x- --- --- --- 10:15-10:30
@10:30-10:45
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 1.)
Gołębiowski Marek (ET)
B205
---
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
Systemy EDA (T3) - P15 Projekt
Potencki Jerzy (EU)
---
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
@10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- 12:00-12:15
@12:15-12:30
Technika b.w.cz. (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 1.)
Sabat Wiesław (EU)
A69
---
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - L15 Laboratorium
Skoczylas Mariusz (EU)
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - P15 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
---
MEMS i mikronapędy (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 1.)
Mazurkiewicz Adam (ED)
@12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- 13:45-14:00
@14:00-14:15
Pracownia problemowa (T3S) - P30 Projekt
Wojturski Jakub (EM)
Pracownia problemowa (T3S) - P30 Projekt
Wojturski Jakub (EM)
--- ---
Systemy EDA (T3) - L15 Laboratorium
Klepacki Dariusz (EU)
---
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
-x- -x- @14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
@15:45-16:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T3
Moduł humanistyczny IV - Historia (T3) - W15 Wykład
Surowiec Krzysztof (ZH)
-x- -x- -x- @15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
@17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- @17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, semestr zimowy r. ak. 2020/21
T3T-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
@07:00-7:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- @07:00-7:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00:08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00:08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
@08:45-09:00
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 2.)
Gołębiowski Marek (ET)
B205
MEMS i mikronapędy (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 2.)
Mazurkiewicz Adam (ED)
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Moduł humanistyczny II - Filozofia (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
T3
Moduł humanistyczny III - Etyka (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
Pracownia problemowa (T3T) - P30 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
Pracownia problemowa (T3T) - P30 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
T3
Moduł humanistyczny I - Socjologia (T3) - W15 Wykład
Sommer Hanna (ZH)
--- @08:45-09:00
09:00-09:15 --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- 10:15-10:30
@10:30-10:45 ---
Systemy EDA (T3) - P15 Projekt
Potencki Jerzy (EU)
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
@10:30-10:45
10:45-11:00 --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- 12:00-12:15
@12:15-12:30 ---
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - P15 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
---
Systemy EDA (T3) - L15 Laboratorium
Klepacki Dariusz (EU)
--- ---
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
--- --- @12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- --- --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- --- --- --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- --- --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- --- --- --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- --- --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- --- --- --- --- 13:45-14:00
@14:00-14:15 ---
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - L15 Laboratorium
Skoczylas Mariusz (EU)
--- --- --- ---
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
-x- -x- @14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
@15:45-16:00 -x- -x- --- ---
Technika b.w.cz. (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 3.)
Sabat Wiesław (EU)
A69
---
T3
Moduł humanistyczny IV - Historia (T3) - W15 Wykład
Surowiec Krzysztof (ZH)
--- -x- -x- @15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
@17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- @17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, semestr zimowy r. ak. 2020/21
T3T-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
@07:00-7:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- @07:00-7:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00:08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00:08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
@08:45-09:00
MEMS i mikronapędy (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 3.)
Mazurkiewicz Adam (ED)
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 3.)
Gołębiowski Marek (ET)
B205
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Moduł humanistyczny II - Filozofia (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
T3
Moduł humanistyczny III - Etyka (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
T3
Moduł humanistyczny I - Socjologia (T3) - W15 Wykład
Sommer Hanna (ZH)
--- @08:45-09:00
09:00-09:15 --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- 10:15-10:30
@10:30-10:45
Systemy EDA (T3) - P15 Projekt
Potencki Jerzy (EU)
---
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
--- ---
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
@10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- 12:00-12:15
@12:15-12:30
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - P15 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
---
Systemy EDA (T3) - L15 Laboratorium
Klepacki Dariusz (EU)
---
Pracownia problemowa (T3T) - P30 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
Pracownia problemowa (T3T) - P30 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
--- --- @12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- --- --- 13:45-14:00
@14:00-14:15
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - L15 Laboratorium
Skoczylas Mariusz (EU)
--- --- --- --- ---
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
-x- -x- @14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
@15:45-16:00 -x- -x- --- --- ---
Technika b.w.cz. (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 4.)
Sabat Wiesław (EU)
A69
T3
Moduł humanistyczny IV - Historia (T3) - W15 Wykład
Surowiec Krzysztof (ZH)
--- -x- -x- @15:45-16:00
16:00-16:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
@17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- @17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, semestr zimowy r. ak. 2020/21
T3U-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
@07:00-7:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- @07:00-7:15
07:15-07:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00:08:15 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:00:08:15
08:15-08:30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:15-08:30
08:30-08:45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 08:30-08:45
@08:45-09:00
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - L15 Laboratorium
Skoczylas Mariusz (EU)
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - P15 Projekt
Skoczylas Mariusz (EU)
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
T3
Moduł humanistyczny II - Filozofia (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
T3
Moduł humanistyczny III - Etyka (T3) - W15 Wykład
Sołtys Andrzej, ks. (ZH)
--- ---
T3
Moduł humanistyczny I - Socjologia (T3) - W15 Wykład
Sommer Hanna (ZH)
--- @08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- --- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- --- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- --- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- --- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- --- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- --- 10:15-10:30
@10:30-10:45
Pracownia problemowa (T3U) - P30 Projekt
Kolek Andrzej (EP)
A312
Pracownia problemowa (T3U) - P30 Projekt
Kolek Andrzej (EP)
A312
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Technika b.w.cz. (T3) - W30 Wykład
Sabat Wiesław (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
T3
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - W30 Wykład
Kamuda Kazimierz (EU)
---
Systemy EDA (T3) - P15 Projekt
Potencki Jerzy (EU)
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
T3
MEMS i mikronapędy (T3) - W30 Wykład
Mazurkiewicz Adam (ED)
@10:30-10:45
10:45-11:00 --- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- 12:00-12:15
@12:15-12:30
Technika obliczeniowa i symulacyjna (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 4.)
Gołębiowski Marek (ET)
B205
---
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
Podstawy techniki mikroprocesorowej (T3) - L30 Laboratorium
Pyt Patryk (EU)
--- ---
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
T3
Architektura komputerów i systemy operacyjne (T3) - W30 Wykład
Klepacki Dariusz (EU), Potencki Jerzy (EU)
MEMS i mikronapędy (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 4.)
Mazurkiewicz Adam (ED)
--- @12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- --- --- 13:45-14:00
@14:00-14:15 --- --- --- ---
Technika b.w.cz. (T3) - L15 Laboratorium, (grupa 5.)
Sabat Wiesław (EU)
A69
Systemy EDA (T3) - L15 Laboratorium
Klepacki Dariusz (EU)
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
T3
Systemy EDA (T3) - W30 Wykład
Potencki Jerzy (EU)
-x- -x- @14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- --- --- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- --- --- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- --- --- -x- -x- 15:30-15:45
@15:45-16:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
T3
Moduł humanistyczny IV - Historia (T3) - W15 Wykład
Surowiec Krzysztof (ZH)
-x- -x- -x- @15:45-16:00
16:00-16:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- 17:15-17:30
@17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- @17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.45.1 on 11/25/20 7:43 PM

Statystyki


Osób on-line: 1