Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
E1-DU-L1
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 -x- -x- -x- -x-
E1-DU
Język obcy w nauce i technice (E1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO07: Jagiełło Małgorzata
J004
E1-DU
Język obcy w nauce i technice (E1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO07: Jagiełło Małgorzata
J004
-x- -x- -x- -x- %07:00-07:15
07:15-07:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 07:45-08:00
08:00-08:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:00-08:15
08:15-08:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:30-08:45
%08:45-09:00
E1-DU
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
E1-DU
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
E1-DU
Projektowanie układów napędowych w energetyce (E1-DU) - W30 Wykład
Płoszyńska Jadwiga (ED)
B303
E1-DU
Projektowanie układów napędowych w energetyce (E1-DU) - W30 Wykład
Płoszyńska Jadwiga (ED)
B303
E1-DU
Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo - p.w. (E1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 2-9)
Korkosz Mariusz (ED)
A214
E1-DU
Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo - p.w. (E1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 2-9)
Korkosz Mariusz (ED)
A214
--- --- -x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 --- --- -x- -x- 09:00-09:15
09:15-09:30 --- --- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 --- --- -x- -x- 09:30-09:45
09:45-10:00 --- --- -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 --- --- -x- -x- 10:00-10:15
10:15-10:30 --- --- -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
E1-DU
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
E1-DU
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo - p.w. (E1-DU) - L15 Laboratorium
Korkosz Mariusz (ED)
B100b
---
E1-DU-L1, E1-DU-L2
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - C15 Ćwiczenia
Gołębiowski Marek (ET)
B303
E1-DU
Oświetlenie drogowe - p.w. (E1-DU) - W15 Wykład
Wachta Henryk (EE)
B304
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - L30 Laboratorium
Gołębiowski Marek (ET)
B205
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - L30 Laboratorium
Gołębiowski Marek (ET)
B205
-x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- -x- -x- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- -x- -x- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- -x- -x- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30 --- ---
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - L30 Laboratorium
Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM)
A208
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - L30 Laboratorium
Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM)
A208
E1-DU
Historia idei i odkryć naukowych (E1-DU) - W15 Wykład
Strzałka Dominik (ES)
A312
E1-DU-L1, E1-DU-L2
Historia idei i odkryć naukowych (E1-DU) - C15 Ćwiczenia
Gerka Alicja (ES)
A312
E1-DU
Metody obliczeniowe w elektrotechnice (E1-DU) - W30 Wykład
Pawłowski Stanisław (ED)
A214
E1-DU
Metody obliczeniowe w elektrotechnice (E1-DU) - W30 Wykład
Pawłowski Stanisław (ED)
A214
-x- -x- %12:15-12:30
12:30-12:45 --- --- -x- -x- 12:30-12:45
12:45-13:00 --- --- -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 --- --- -x- -x- 13:00-13:15
13:15-13:30 --- --- -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 --- --- -x- -x- 13:30-13:45
13:45-14:00 --- --- -x- -x- 13:45-14:00
%14:00-14:15
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - L30 Laboratorium
Smoleń Andrzej (ET)
B210
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - L30 Laboratorium
Smoleń Andrzej (ET)
B210
Projektowanie układów napędowych w energetyce (E1-DU) - P15 Projekt
Podskarbi Grzegorz (ED)
B12
Oświetlenie drogowe - p.w. (E1-DU) - P15 Projekt, (w B105)
Leśko Marcin (EE)
E1-DU
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - W30 Wykład
Kowalczyk Adam (EM), Brydak Kazimierz (EM)
B304
E1-DU
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - W30 Wykład
Kowalczyk Adam (EM), Brydak Kazimierz (EM)
B304
-x- -x- -x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 -x- -x- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 -x- -x- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 -x- -x- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 -x- -x- ---
Metody obliczeniowe w elektrotechnice (E1-DU) - L15 Laboratorium
Wysocki Jarosław (ED) - DD
B304
-x- -x- -x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23
Politechnika Rzeszowska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki, semestr letni 2018/19
E1-DU-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
%07:00-07:15 -x- -x- -x- -x-
E1-DU
Język obcy w nauce i technice (E1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO07: Jagiełło Małgorzata
J004
E1-DU
Język obcy w nauce i technice (E1-DU) - C30 Ćwiczenia
SJO07: Jagiełło Małgorzata
J004
-x- -x- -x- -x- %07:00-07:15
07:15-07:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 07:45-08:00
08:00-08:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:00-08:15
08:15-08:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:30-08:45
%08:45-09:00
E1-DU
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
E1-DU
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
E1-DU
Projektowanie układów napędowych w energetyce (E1-DU) - W30 Wykład
Płoszyńska Jadwiga (ED)
B303
E1-DU
Projektowanie układów napędowych w energetyce (E1-DU) - W30 Wykład
Płoszyńska Jadwiga (ED)
B303
E1-DU
Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo - p.w. (E1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 2-9)
Korkosz Mariusz (ED)
A214
E1-DU
Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo - p.w. (E1-DU) - W15 Wykład, (w tyg. 2-9)
Korkosz Mariusz (ED)
A214
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - L30 Laboratorium
Gołębiowski Marek (ET)
B205
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - L30 Laboratorium
Gołębiowski Marek (ET)
B205
-x- -x- %08:45-09:00
09:00-09:15 -x- -x- 09:00-09:15
09:15-09:30 -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 -x- -x- 09:30-09:45
09:45-10:00 -x- -x- 09:45-10:00
10:00-10:15 -x- -x- 10:00-10:15
10:15-10:30 -x- -x- 10:15-10:30
%10:30-10:45
E1-DU
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
E1-DU
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - W30 Wykład
Gołębiowski Lesław (ET)
B304
---
Projektowanie inżynierskie wspomagane komputerowo - p.w. (E1-DU) - L15 Laboratorium
Korkosz Mariusz (ED)
B100b
E1-DU-L1, E1-DU-L2
Wybrane zagadnienia teorii obwodów (E1-DU) - C15 Ćwiczenia
Gołębiowski Marek (ET)
B303
E1-DU
Oświetlenie drogowe - p.w. (E1-DU) - W15 Wykład
Wachta Henryk (EE)
B304
--- --- -x- -x- %10:30-10:45
10:45-11:00 --- --- --- -x- -x- 10:45-11:00
11:00-11:15 --- --- --- -x- -x- 11:00-11:15
11:15-11:30 --- --- --- -x- -x- 11:15-11:30
11:30-11:45 --- --- --- -x- -x- 11:30-11:45
11:45-12:00 --- --- --- -x- -x- 11:45-12:00
12:00-12:15 --- --- --- -x- -x- 12:00-12:15
%12:15-12:30
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - L30 Laboratorium
Smoleń Andrzej (ET)
B210
Metody numeryczne w technice (E1-DU) - L30 Laboratorium
Smoleń Andrzej (ET)
B210
Projektowanie układów napędowych w energetyce (E1-DU) - P15 Projekt
Podskarbi Grzegorz (ED)
B12
Oświetlenie drogowe - p.w. (E1-DU) - P15 Projekt, (w B105)
Leśko Marcin (EE)
E1-DU
Historia idei i odkryć naukowych (E1-DU) - W15 Wykład
Strzałka Dominik (ES)
A312
E1-DU-L1, E1-DU-L2
Historia idei i odkryć naukowych (E1-DU) - C15 Ćwiczenia
Gerka Alicja (ES)
A312
E1-DU
Metody obliczeniowe w elektrotechnice (E1-DU) - W30 Wykład
Pawłowski Stanisław (ED)
A214
E1-DU
Metody obliczeniowe w elektrotechnice (E1-DU) - W30 Wykład
Pawłowski Stanisław (ED)
A214
-x- -x- %12:15-12:30
12:30-12:45 -x- -x- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- 12:45-13:00
13:00-13:15 -x- -x- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- 13:15-13:30
13:30-13:45 -x- -x- 13:30-13:45
13:45-14:00 -x- -x- 13:45-14:00
%14:00-14:15 --- ---
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - L30 Laboratorium
Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM)
A208
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - L30 Laboratorium
Szlachta Anna (EM), Brydak Kazimierz (EM)
A208
E1-DU
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - W30 Wykład
Kowalczyk Adam (EM), Brydak Kazimierz (EM)
B304
E1-DU
Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (E1-DU) - W30 Wykład
Kowalczyk Adam (EM), Brydak Kazimierz (EM)
B304
-x- -x- -x- -x- %14:00-14:15
14:15-14:30 --- --- --- --- -x- -x- 14:15-14:30
14:30-14:45 --- --- -x- -x- -x- -x- 14:30-14:45
14:45-15:00 --- --- --- --- -x- -x- 14:45-15:00
15:00-15:15 --- --- -x- -x- -x- -x- 15:00-15:15
15:15-15:30 --- --- --- --- -x- -x- 15:15-15:30
15:30-15:45 --- --- -x- -x- -x- -x- 15:30-15:45
%15:45-16:00 -x- -x-
Metody obliczeniowe w elektrotechnice (E1-DU) - L15 Laboratorium
Wysocki Jarosław (ED) - DD
B304
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- %15:45-16:00
16:00-16:15 -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:15-16:30
16:30-16:45 -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
%17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- %17:30-17:45
17:45-18:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:00-18:15
18:15-18:30 --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 18:30-18:45
18:45-19:00 --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.37.2 on 04/04/2019 20:23

Statystyki


Osób on-line: 9