Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-959 Rzeszów, semestr zimowy r. ak. 2019/20
N4-L2
Poniedziałek A Poniedziałek B Wtorek A Wtorek B Środa A Środa B Czwartek A Czwartek B Piątek A Piątek B
@07:00-7:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- @07:00-7:15
07:15-07:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 07:15-07:30
07:30-07:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 07:30-07:45
07:45-08:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 07:45-08:00
08:00:08:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
N4
Technologie internetowe (N4TE) - W30 Wykład, (4. rok!)
Mazurkiewicz Adam (ED)
B300
N4
Technologie internetowe (N4TE) - W30 Wykład, (4. rok!)
Mazurkiewicz Adam (ED)
B300
N4
Prowadzenie działalności na rynku (N4) - W15 Wykład, (4. rok!)
Woźniak Marian (ZO)
B300
N4
Prowadzenie działalności na rynku (N4) - W15 Wykład, (4. rok!)
Woźniak Marian (ZO)
B300
08:00:08:15
08:15-08:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:15-08:30
08:30-08:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 08:30-08:45
@08:45-09:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- @08:45-09:00
09:00-09:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 09:00-09:15
09:15-09:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 09:15-09:30
09:30-09:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 09:30-09:45
09:45-10:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
N4-C1
Prowadzenie działalności na rynku (N4) - C30 Ćwiczenia, (4. rok!)
Woźniak Marian (ZO)
B303
N4-C1
Prowadzenie działalności na rynku (N4) - C30 Ćwiczenia, (4. rok!)
Woźniak Marian (ZO)
B303
09:45-10:00
10:00-10:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 10:00-10:15
10:15-10:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- 10:15-10:30
@10:30-10:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- @10:30-10:45
10:45-11:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 10:45-11:00
11:00-11:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 11:00-11:15
11:15-11:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 11:15-11:30
11:30-11:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 11:30-11:45
11:45-12:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 11:45-12:00
12:00-12:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 12:00-12:15
@12:15-12:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- @12:15-12:30
12:30-12:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- 12:30-12:45
12:45-13:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- 12:45-13:00
13:00-13:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- 13:00-13:15
13:15-13:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- 13:15-13:30
13:30-13:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- 13:30-13:45
13:45-14:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- --- 13:45-14:00
@14:00-14:15 -x- -x- -x- -x-
N4-L2, N4-L4
Seminarium dyplomowe w EE (N4) - S20 Seminarium, (4. rok!)
Rząsa Janina (EE)
A312
N4-L2, N4-L4
Seminarium dyplomowe w EE (N4) - S20 Seminarium, (4. rok!)
Rząsa Janina (EE)
A312
--- --- --- --- @14:00-14:15
14:15-14:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 14:15-14:30
14:30-14:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 14:30-14:45
14:45-15:00 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 14:45-15:00
15:00-15:15 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 15:00-15:15
15:15-15:30 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 15:15-15:30
15:30-15:45 -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- 15:30-15:45
@15:45-16:00 -x- -x- -x- -x-
N4
Wykład monograficzny (N4) - W30 Wykład, (4. rok!)
Karpiński Lesław (ET)
B300
N4
Wykład monograficzny (N4) - W30 Wykład, (4. rok!)
Karpiński Lesław (ET)
B300
Technologie internetowe (N4TE) - L15 Laboratorium, (4. rok!)
Mazurkiewicz Adam (ED)
B100b
Technologie internetowe (N4TE) - L15 Laboratorium, (4. rok!)
Mazurkiewicz Adam (ED)
B100b
--- --- @15:45-16:00
16:00-16:15 -x- -x- -x- -x- --- --- 16:00-16:15
16:15-16:30 -x- -x- -x- -x-
N4-C1
Pracownia problemowa w EE (N4) - P15 Projekt, (4. rok!)
Piróg Stanisław (EE)
B107
N4-C1
Pracownia problemowa w EE (N4) - P15 Projekt, (4. rok!)
Piróg Stanisław (EE)
B107
16:15-16:30
16:30-16:45 -x- -x- -x- -x- 16:30-16:45
16:45-17:00 -x- -x- -x- -x- 16:45-17:00
17:00-17:15 -x- -x- -x- -x- 17:00-17:15
17:15-17:30 -x- -x- -x- -x- 17:15-17:30
@17:30-17:45 -x- -x- -x- -x- --- --- @17:30-17:45
17:45-18:00 -x- -x- -x- -x-
N4-C1
Pracownia problemowa w ET (N4) - P15 Projekt, (4. rok!)
Trojnar Mariusz (ET)
B210
N4-C1
Pracownia problemowa w ET (N4) - P15 Projekt, (4. rok!)
Trojnar Mariusz (ET)
B210
--- --- 17:45-18:00
18:00-18:15 -x- -x- -x- -x- --- --- 18:00-18:15
18:15-18:30 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 18:15-18:30
18:30-18:45 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 18:30-18:45
18:45-19:00 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 18:45-19:00
19:00-19:15 -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- 19:00-19:15
Timetable generated with FET 5.38.1 on 22/10/2019 20:19

Statystyki


Osób on-line: 9